زیتون– یغما فخشامی٬ روزنامه نگار٬ عصر روز گذشته بازداشت شد.
وب‌سایت امتداد خبر داد که خبرنگار ماهنامه پیام هاجر و خبرنگار سابق روزنامه روزان توسط حفاظت قوه قضاییه بازداشت شد.
یغما فخشامی دی ماه سال ۱۳۹۳ نیز بازداشت شده و فروردین ماه سال بعد با قرار وثیقه آزاد شده بود.

بازگشت به صفحه اول