زیتون– با گذشت بیش از ۷ روز از دستگیری ساسان آقایی و بی خبری مطلق از این روزنامه نگار، نگرانی ها نسبت به وضعیت سلامت وی افزایش پیدا کرده است.
ساسان آقایی معاون سردبیر روزنامه اعتماد که در یورش ماموران امنیتی به دفتر این روزنامه در تاریخ بیست و یکم مرداد ماه بازداشت گردیده و به سلول های انفرادی بند ۲۴۱ زندان اوین منتقل گردیده است. به گزارش «زیتون» بیش از یک هفته است که این روزنامه نگار هیچ گونه تماسی با خانواده خویش نداشته است و در مراجعه روز چهارشنبه خانواده وی جهت ملاقات در زندان اوین نیز علی رغم دستور بازپرس از ملاقات وی با خانواده اش جلوگیری به عمل آمده است.
شعبه دوم دادسرای رسانه برای ساسان آقایی، روزنامه‌نگار و معاون سردبیر روزنامه اعتماد، قرار بازداشت موقت یک ماهه صادر کرده است.
ساسان آقایی پس از اعتراض‌ها به نتایج انتخابات پر مناقشه ریاست جمهوری سال ۸۸ نیز دستگیر و پس از حدود چهار ماه بازداشت که بیشتر زمان آن در سلول انفرادی گذشته بود آزاد گردید. وی همچنین به همراه بیست روزنامه نگار دیگر پیش از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲ در بهمن ماه سال ۱۳۹۱ بازداشت گردید و مدت ۴۰ روز در سلول های انفرادی بند دو الف جهت اعتراف به اتهامات واهی تحت فشار شدید قرار داده شده بود

بازگشت به صفحه اول