زیتون– محمود احمدی‌نژاد، رییس دولت‌های نهم و دهم طی انتشار نامه‌ای سرگشاده «ادعاهای» به گفته او،«دورغین» دادستان دیوان محاسبات را «قاطعانه تکذیب» کرد.
فیاض شجاعی، دادستان دیوان محاسبات، روز گذشته اعلام کرده بود که علیه محمود احمدی‌نژاد هفت حکم قضایی صادر شده است که به گفته او همه هم قطعی و در حال اجرا هستند.
محمود احمدی‌نژاد اعلام این خبر را در پی «اجرای پرده‌هایی از سناریوی طراحی شده برای برخورد با خادمان ملت در دولت‌های نهم و دهم»، خواند و وعده داد که به زودی «ابعاد این سناریو» را برای مردم ایران روشن خواهد کرد.
او افشای تخلفاتش را ناشی از اجرای سناریوی «باندهای قدرت و ثروت» با سو استفاده از شرایط داخلی دانست و ادامه داد که پرده اول این سناریو با «دستگیری بلاوجه آقای بقایی» اجرا شد و پرده دوم در «اظهارات غیرقانونی دادستان دیوان محاسبات و اتهامات سراسر کذب ایشان» رونمایی شد.
احمدی‌نژاد با اعلام این موضوع که اصرار داشته «در برابر این رفتارهای ضداخلاقی و ضد مردمی به سکوت خود ادامه دهم» افزود ولیکن امروز احساس وظیفه می کند تا «پشت پرده این نقشه شوم و این اقدامات زشت را برملا» نماید.
رییس دولت‌های نهم و دهم افزود است که «ضمن تکذیب قاطع این ادعاها ، اعلام می‌دارد که اظهارات این فرد، مصداق مجرمانه اشاعه اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و رفتار و اقدامات این فرد که به پشتیبانی صاحبان قدرت تکرار می شود برخلاف قانون اساسی و مستوجب تعقیب قضایی است.»
اما از آنجا که به گفته او «طی سالهای اخیر شکایت ما از افترا و اتهام زنندگان تا کنون رسیدگی نشده است»، به ناچار و به زودی شرح کاملی از اصل ماجرا و توطئه های غیر اخلاقی طراحی شده را بامردم در میان خواهد گذاشت.

 

بازگشت به صفحه اول