بازآفرینی قطعه ماندگار "تنها ماندم" با صدای "وصال علوی"

تنها ماندم، تنها ماندم، تنها با دل بر جا ماندم …یادمان استاد "همایون خرم"؛ بازآفرینی قطعه ماندگار "تنها ماندم" با صدای "وصال علوی"، رهبر ارکستر و تنظیم دکتر محمد علی فلاحی، آهنگساز زنده یاد "همایون خرم".Vesal alavi | #VesalAlavi | #Navahang

Posted by ‎تاریخ ایران با لطفعلیخان زند‎ on Sunday, July 23, 2017

بازگشت به صفحه اول