زیتون– شهناز کریم بیگی به دو سال و نیم زندان محکوم شد.
شهناز کریم بیگی (اکملی)، به دو سال و نیم زندان محکوم شد. او مادر مصطفی کریم بیگی، از کشته شدگان حوادث پس از انتخابات سال ۸۸ است.
این حکم در پی بازداشت وی در بهمن ماه سال گذشته صادر شده است که کریم بیگی بعد از بازداشت ۲۴ روزه در بند ۲۰۹ زندان اوین با تودیع وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی موقتا تا زمان برگزاری دادگاه آزاد شده بود.
مصطفی کریم بیگی در عاشورای سال ۸۸ کشته شد. شهناز کریم بیگی بعد از کشته شدن پسرش به مادران عزادار پیوست.

بازگشت به صفحه اول