زیتون– سلمان سامانی، سخنگوی وزارت کشور از تایید صحت انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان خبر داد.
سلمان سامانی گفت: «دقایقی پیش نامه شورای نگهبان در خصوص تایید صحت انتخابات دوازدهمینن دوره ریاست جمهوری واصل شد.»
به گفته او دبیر شورای نگهبان در این نامه اعلام کرده‌ که پس از بررسی گزارش‌ها و شکایات واصله درر جلسات شورای نگهبان، این شورا بر اساس ماده ۷۹ قانون انتخابات ریاست جمهوری در مجموع صحت انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری را مورد تایید قرار داده است.
عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، دقایقی پیش در جمع خبرنگاران از اعلام نظر شورای نگهبان درباره انتخابات ریاست جمهوری به وزارت کشور خبر داده و گفته بود: «شورای نگهبان شکایت‌های صورت گرفته در مورد انتخابات ریاست جمهوری را جمع بندی کرده است. گزارش‌هایی که رسیده بود بررسی شد. برخی از آن شکایات لازم بود برای قوه‌قضاییه  ارسال شود که این کار صورت گرفته است.»
به گفته کدخدایی شکایت‌های مختلفی را در رابطه با دیر رسیدن تعرفه ها، کمبود تعرفه‌ها، تاخیر در بازگشایی شعب، تبلیغات به نفع برخی نامزدها و یامخدوش بودن برخی تعرفه‌ها مطرح بود که تک تک آن موارد توسط کارشناسان بررسی و گزارش آن خدمت اعضای شورای نگهبان اعلام شد.
سخنگوی نگهبان در ادامه توضیح داد که اعضای این شورای در برخی از موضوعات تشخیص‌شان این بود که این مسائل تخلف است و باید به مراجع قضایی برود که این کار در حال انجام است. برخی از موضوعات نیز در همان روز رای‌گیری مورد بررسی قرار گرفت. برخی از گزارش‌ها نیز با واقعیات منطبق نیست.

بازگشت به صفحه اول