زیتون– ابراهیم رییسی، تولیت آستان قدس رضوی و نامزد شکست‌خورده انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم در اولین سخنرانی خود پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری، دولت را به «مهندسی انتخابات» متهم کرد.
او که در مشهد سخنرانی می‌کرد، مدعی شد مردم برای اینکه بخواهند به «رقیب کاندیدای دولت رأی دهند، ساعت‌ها پشت درب منتظر ماندند.»
به گفته ابراهیم رییسی مسئولان برای برگزاری انتخابات «کم گذاشته‌اند» و دولتی که نمی‌خواهد به قانون عمل کند، نباید در انتخابات شرکت کند.
ابراهیم رییسی در بخشی دیگر از سخنرانی خود دولت را متهم کرد به اینکه در «سیاست خارجی راهبرد ملتمسانه» دارد و موجب ارسال پیام تحریم می‌شود.

او که خود را وکیل و صدای مردم محرومان خواند، اعلام کرد گاه «توهین و ناسزا» به فردی مثل سید ابراهیم رییسی این «فضای جهاد» را سرد نخواهد کرد.
تولیت آستان قدس در ادامه مجدداً به موضوع انتخابات پرداخت و تاکید کرد که «اتفاقات این دوره اتفاقات بی سابقه‌ای بود»؛ چرا که «قریب به ۵ ماه فعالیت‌های دولت تبلیغاتی بود با تراکم افتتاح‌ها و استفاده از آنتن تلویزیون تمام امکانات کشور و وزارت خانه‌ها و استانداری‌ها و بهداری‌ها و… ستاد انتخاباتی کاندیدای دولت شد.»

ابراهیم رییسی مدعی شد که اما در مقابل از ۲۰ فروردین از مشهد و آستان رفته و در هیچ یک از برنامه‌های آستان شرکت نکرده است.به گفته این نامزد شکست‌خورده انتخابات راست جمهوری دوازدهم ده‌ها روزنامه زنجیره‌ای ازجمله روزنامه دولتی ایران برای دولت کار و مدام به رقیب تهمت زدند در حالی که روزنامه قدس آستان ازهر گونه فعالیت انتخاباتی بر حذر شد.
ابراهیم رییسی، تولیت آستان قدس رضوی و نامزد مورد حمایت حوزه علمیه قم، جامعه روحانیت مبارز، جبهه پایداری، جمنا و مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم در انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم تنها موفق به کسب ۱۶ میلیون رأی شد.
پس‌ازآن عده‌ای از حامیانش ازجمله ائمه جمعه مسئله «رأی حلال» را مطرح و در جریان انتخابات ۲۹ اردیبهشت تشکیک کردند.

بازگشت به صفحه اول