زیتون- محمدرضا عارف، رییس فراکسیون امید مجلس گفت که حفظ مطهری و پزشکیان، دو نایب رئیس فعلی مجلس خط قرمز این فراکسیون خواهد بود.
محمدرضا عارف به ایسنا گفت کمیته‌ای تشکیل شد که با فراکسیون‌های مختلف مذاکره کند تا بتوانند با تعامل مدیریت مجلس را برای سال دوم مشخص کنند.
این نماینده مردم تهران ضمن تایید وجود جریان‌هایی در مجلس برای حذف علی مطهری از نیابت رییس مجلس خاطرنشان کرد که در جلسات فراکسیون در این مورد بحث و تاکید شده که خط قرمز فراکسیون حفظ دو نایب رییس است و گاهی در مذاکرات حفظ رییس و دو نایب رییس فعلی را نیز پیگیری کردیم.
به گفته مطهری اخبار منتشره مبنی بر تعامل با اصولگرایان برای انتخاب وی به عنوان رییس و انتخاب حاجی بابایی به عنوان نایب رییس مجلس کذب است.

بازگشت به صفحه اول