زیتون– معلم یکی از هنرستان های اردبیل به منظور تنبیه، چهار دانش آموز خود را با شلنگ آب کتک زد که در اثر آن دو نفر از دانش آموزان از ناحیه چشم و دست آسیب دیدند.
والدین یکی از دانش آموزان از معلم فرزند خود شکایت کرده است.
احمد ناصری مدیر کل آموزش و پرورش استان اردبیل در گفتگو با خبرگزاری مهر این خبر را تایید کرد.
احمد ناصری در این رابطه توضیح داد که بازوی یکی از دانش آموزان سیاه و کبود شده و چشم دیگری نیز صدمه دیده است. به گفته او در مجموع چهار دانش آموز تنبیه شده اند که به دو نفر دیگر آسیبی وارد نشده است.
به گفته مدیر کل آموزش و پروش استان، دانش آموزی که بازوی وی کبود شده از معلم فرزند خود از طریق سامانه آموزش و پرورش شکایت کرده است. این شکایت بی شک روند قانونی خود را طی خواهد کرد و در عین حال به دلیل ثبت در سامانه وزارت نیز در جریان قرار خواهد گرفت.
ناصری در خصوص وضعیت دانش آموزی که چشم وی آسیب دیده نیز توضیح داد که این دانش آموز از بیمارستان مرخص شده و بر اساس اعلام نظر پزشکان به زودی درمان می شود.

بازگشت به صفحه اول