زیتون- لیست اصلاح طلبان برای انتخابات شورای شهر پیش رو عصر (سه شنبه) منتشر شد.
اعضای این لیست را «شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان» انتخاب کرده است. شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان اواخر فروردین ماه از نامزدهای انتخابات شورای شهر که تمایل به قرار گرفتن در لیست اصلاح طلبان را داشتند، دعوت کرد رزومه های خود را به این شورا رائه دهند تا در نهایت بر اساس شاخصه‌هایی ۲۱ عضو این لیست انتخاب شوند.

شورای عالی در اولین قدم کرسی‌های شورای شهر را بین تخصص‌های حقوقی، فرهنگی و آموزشی، معماری و شهرسازی، بهداشت، مالی و مدیریت، مدیریت امور شهری، اجتماعی و محیط زیست تقسیم و بر مبنای آن به داوطلبین امتیاز دادند.
اعضای فعلی لیست امید بر اساس اخبار منتشر شده با امتیاز دهی بر اساس شاخصه های تجربه، دانش و سابقه در هر کدام از این حوزه ها به دلیل احراز بالاترین رای انتخاب شده اند.

حوزه حقوقی، امینی با ٣٠ امتیاز. حوزه فرهنگی و آموزشی، خلیل آبادی با ٣٠ و فخاری با ٢١ امتیاز. حوزه معماری و شهرسازی، افشین حبیب زاده با ٣٠ امتیاز،  نژادبهرام با ٢۴ امتیاز و علی اعصا با ٢٠ امتیاز. حوزه بهداشت، خدکرمی با ٣١ امتیاز. حوزه مالی و مدیریت، حسن رسولی با ٣١ امتیاز و حجت نظری با ٢٠ امتیاز. حوزه مدیریت امور شهری، حق شناس با ٢۴ امتیاز، سالاری با ۲۰ امتیاز، حمدی و میرلوحی هر کدام با ۱۹ امتیاز. حوزه اجتماعی امانی با ٣١ امتیاز و مسجد جامعی با ۱۹ امتیاز و اروین با ۱۸ امتیاز. حوزه محیط زیست، صدراعظم نوری با ٣١ امتیاز، آرشین میلانی با ١٨ امتیاز، هاشمی ۳۱ امتیاز و محمد علیخاتی با ۲۲ امتیاز.

با این حال قرار نگرفتن نام‌های آشنا و مورد تایید جامعه مدنی و بخشی از بدنه اصلاح طلبان در این انتخابات، از جمله عبدالله مومنی، لیلا ارشد، ترانه یلدا و علی تاجرنیا مورد اعتراض هواداران اصلاح طلبان قرار گرفت.

عدم شفافیت شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان برای گزینش اعضای این لیست نیز به اعتراضات دامن زد تا جایی که برخی اخبار غیر موثق حکایت از اعمال نظر محمدرضا عارف، عبدلواحد موسوی لاری و حسن کمالی، از اعضای هیئت رییسه شورای عالی، در گزینش اعضای لیست اصلاح طلبان حکایت دارد.

بر اساس این اخبار در مرحله اول بیش از ۱۰۰ نفر توسط هیئتی، زیر نظر هیئت رییسه انتخاب و از این عده ۴۲ نظر توست هیئت رییسه گزینش شدند. در نهایت اعضای شورای عالی که متشکل از ۲۴ نماینده احزاب و ۱۵ عضو حقیقی و ۳ عضو فراکسیون امید هستند، از بین این ۴۲ نفر ۲۱ نفر را انتخاب کردند.

پیشتر محمد خاتمی گفته بود: «برای موفقیت در انتخابات همه باید تصمیم شورای‌عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان را تأیید کنیم و به جلو برویم، چه آن را بپسندیم و چه آن را نپسندیم.» با این حال دقایقی پس از انتشار لیست اصلاح طلبان برای شورای شهر، برخی از کاربران فضای مجازی اعلام کردند که نه به لیست اصلاح طلبان که به منتخبین خودشان در انتخابات پیش رو رای خواهند داد.

در مواجهه با اعتراضات مطرح شده در مورد این لیست، حسین مرعشى، عضو هیئت رییسه شوراى عالى سیاستگذارى اصلاح طلبان، در کانال تلگرامی اش توضیحاتی را مطرح کرد. به نوشته مرعشی اصلاح طلبان در این لیست به دنبال گردش نخبگان و جوانگرایى و افزایش سهم بانوان در مدیریت شهرى بوده اند.
او اضافه کرد که این لیست بر اساس تخصص‌هاى مورد نیاز شورا و با احتساب سهمیه ۴ کرسى براى زنان و ٢ کرسى براى زنان جوان و ۴ کرسى براى مردان جوان تهیه شده است.

مرعشی در ادامه توضیح داد که الهام فخارى و بهاره آروین سهمیه زنان جوان هستند و ناهید خداکرمى به عنوان تنها دکتراى بهداشت محیط که در این دوره ثبت نام کرده، در لیست اصلاح طلبان قرار گرفته اند. همچنین آرش میلانى، حجت نظرى، مجید فراهانى على سهمیه مردان جوان در این لیست بوده اند.

مرعشی همچنین وعده داد که مراحل تهیه این لیست و جزئییات آن متعاقبا اعلام مى شود.

تکمیلی: سید معروف صمدی از لیست شورای عالی اصلاح‌طلبان حذف و مرتضی الویری جایگزین او شد. صمدی، نماینده پیشین مردم سنندج در مجلس و تنها کاندیدای اهل سنت در لیست شورا بود.   

بازگشت به صفحه اول