زیتون– مصطفی ترک همدانی، وکیل علی مطهری، خبر داد که شش نفر از «آمرین» حمله به علی مطهری در شیراز، پس از مراجعه به دادسرا، ادعا کردند که که دستور ممانعت از ورود نائب رییس مجلس به شیراز را نداده بودند.
ترک همدانی به ایلنا گفت: «شش نفر از آمرین حمله به علی مطهری در شیراز به دادسرای نظامی شیراز احضار شدند و ادعا می‌کنند که به کسانی که به علی مطهری در شیراز حمله کرده بودند دستور ممانعت از ورود او به شیراز را نداده بودند فقط دستور داده بودند که آن افراد در محل تجمع کنند.»
به گفته وکیل علی مطهری، این شش نفر گفته‌اند که «دستور خود را از یک فرد ناشناس از تلفنی مخصوص دریافت کرده‌ و به آنها دستور داده شده بود که در صحنه حضور یابند». تعدادی از آن‌ها هم «گفتند شورای تامین استان مصوبه‌ای در این رابطه داشته است اما بعد از پیگیری، کذب این ادعا مشخص شد.»
این شش نفر در حال حاضر با قرار آزاد هستند.
علی مطهری اسفندماه سال ۹۳ برای سخنرانی به شهر شیراز رفت، اما در فاصله بین فرودگاه شیراز تا دانشگاه خودروی حامل او از سوی عده ای مورد حمله قرار گرفت. در نهایت سخنرانی لغو و مطهری به تهران بازگشت.

بازگشت به صفحه اول