زیتون– محمد خاتمی، رییس جمهوری پیشین ایران، در دیدار با اعضای شورای‌عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان، ضمن حمایت از حسن روحانی گفت انتخاب نشدن او «یعنی قوت گرفتن احتمال بازگشت انزوای بین‌المللی و تحریم‌ها.»
خاتمی در این دیدار با اشاره به این‌که «همه ما در کنار آقای جهانگیری از آقای روحانی پشتیبانی کنیم»، گفت: «همانطور که آقای جهانگیری و عقلای کشور باور دارند مصلحت مردم و کشور در تداوم دولت روحانی است».
رییس جمهوری دوران اصلاحات گفت که برای موفقیت در انتخابات شوراها همه گروه‌های اصلاح‌طلب باید تصمیم شورای‌عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان را «تایید کنیم و به جلو برویم، چه آن را بپسندیم و چه آن را نپسندیم».
خاتمی با اشاره به این‌که «بهتر است» این شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان لیست انتخابات شوراهای شهر و روستا را از «افراد توانایِ تازه‌نفس و تلفیقی از تجربه و جوانی و تخصص ببیند»، گفت: «کسی که تخصص دارد اما ضدحقوق مردم است و خواست مردم را قبول ندارد و جایگاه مردم، نهادهای مدنی و توسعه سیاسی و فرهنگی برایش بی اهمیت است، نباید وارد شورا شود.» او از گروه‌های اصلاح‌طلب خواست که از ارائه «لیست‌های متعدد» پرهیز و از اعضای شورای عالی درخواست کرد تا «فرصت» حضور «زنان و جوانان» را ایجاد کنند.

بازگشت به صفحه اول