زیتون- غلامحسین کرباسچی، دبیر کل حزب کارگزاران سازندگی خبر داد که احضاریه‌ای از سوی دادسرا دریافت نکرده است.
کرباسچی در خصوص شکایت دادستان اصفهان از وی در رابطه با «توهین به مدافعان حرم» گفت: «من در یکی از برنامه‌ها در اصفهان سخنرانی داشتم اما پس از برنامه ۲۸ ثانیه از نوار پخش شد و گفتند کرباسچی به مدافعان حرم توهین کرده است.»
به گفته کرباسچی ویدئوی پخش شده قسمتی تقطیع شده از بیش از ۲ دقیقه سخنرانی در حوزه سیاست خارجی است. او اضافه کرد «متن آن صحبت‌ها موجود است و به طور کامل همه چیز روشن است».
دبیرکل حزب کارگزاران توضیح داد از طریق رسانه متوجه شکایت دادستانی شده و هنوز هیچ احضاریه‌ای به دستش نرسیده است.
احمد خسروی وفا رئیس کل دادگستری استان اصفهان در گفت‌وگو خبرگزاری قوه قضاییه از تشکیل پرونده برای غلامحسین کرباسچی دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی خبر داده و گفته بود نسبت به اظهارات این فرد که جنبه جزایی داشته اعلام جرم و پرونده تشکیل شده است. این فرد به دادسرای اصفهان احضار خواهد شد.
کرباسچی در جلسه‌ای انتخاباتی در اصفهان خواهان استفاده از توان دیپلماتیک ایران برای حل مسائل منطقه شد. دبیر کل حزب کارگزاران در جلسه افتتاحیه ستاد روحانی در اصفهان گفته بود: «ما هم دلمان می‌خواهد در سوریه و لبنان و یمن صلح برقرار شود. دفاع از مظلوم بشود و شیعیان آن جا تقویت بشوند. ولی این کار فقط با پول دادن و اسلحه خریدن و کشتن و زدن درست می‌شود؟»

بازگشت به صفحه اول