زیتون– احسان قاضی‌زاده هاشمی، رییس کمیسیون تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری، خبر داد که این کمیسیون چند شکایت از مناظره روز گذشته نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری دریافت کرده است.
قاضی‌زاده به میزان گفت: «شکایاتی از شب گذشته به ما رسیده و تا ساعت ۲۰ امشب، حدود ۲۴ ساعت بعد از مناظره، اگر شکایات دیگری هم باشد، دریافت می‌کنیم.»
به گفته قاضی‌زاده اگر کمیسیون تبلیغات در بررسی شکایت‌ها به این نتیجه رسید که «پاسخ دادن به موضوعی طبق قانون باید به صورت ضبطی از صداوسیما پخش شود بعد از بررسی در کمیسیون تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری، زمان و اینکه چه فردی می‌تواند پاسخ دهد را اعلام خواهیم کرد.»
قاضی‌زاده درباره صحبت‌های مشاور محمدباقر قالیباف که گفته بود مجری مناظره وقت برنامه را «به درستی و عادلانه تقسیم نکرده است»؛ گفت: «این موضوع را هم در جلسه‌مان بررسی می‌کنیم و اگر هر میزان عدم توازن وجود داشته باشد، نحوه جبران آن را که می‌تواند در قالب‌های مختلف باشد، اعلام می‌شود». او اضافه کرد سوال‌های مناظره «در کمیته‌ای در سازمان صداوسیما طراحی و جمع بندی شده بود و موضوعات عمومی در اختیار ۶ کاندیدای ریاست جمهوری قرار گرفته بود.»

بازگشت به صفحه اول