زیتون– خانواده آیت‌الله منتظری، در بیانیه‌ای به مسائل مطرح شده در مصاحبه حسین دهباشی با محمد نوریزاد پیرامون عملکرد مهدی هاشمی اعتراض کردند.
حسین دهباشی در گفت‌وگو با نوریزاد درباره «جاسازی مواد منفجره در ساک‌های حجاج در سال ١٣۶۵» گفته بود: «ماجرای ارسال اسلحه در اون مقطع توسط آقای سید مهدی هاشمی بوده. ایشان مسئول جنبش‌های آزادی‌بخش سپاه بودند… مقدار ٣١۴ کیلو تی‌ان‌تی که رفته اونجا، دولت ایران به عربستان اطلاع می‌ده.»
براساس بیانیه خانواده آیت‌الله منتظری مهدی هاشمی تا سال ۶۲ و با پیشنهاد آیت‌الله خامنه‌ای مسئول واحد نهضت‌های آزادی‌بخش سپاه پاسداران بود و ماجرای جاسازی مواد منفجره در ساک حجاج در سال ۶۵ رخ داده: «البته عنوان نمودن این اتهام از طرف مسئولین وقت سپاه پاسداران در آن مقطع، ناشی از ناآگاهی و بی اطلاعی نبوده است بلکه عالماً و عامداً این تهمت را به شخصی که توان دفاع از خود نداشته نسبت داده‌اند تا از خود سلب مسئولیت کنند.»
تلاش برای عدم پیگیری سرنوشت امام موسی صدر از سوی نزدیکان آیت الله منتظری بخش دیگری از برنامه خشت خام بود که مورد اعتراض خانواده این مرجع تقلید قرار گرفت. در بیانیه ضمن تاکید بر رابطه نزدیک بین امام موسی صدر و آیت الله منتظری، به چند نمونه از تلاش‌هایی که برای آزاد سازی و موسی صدر اشاره شده.
حسین دهباشی، تهیه کننده و مجری برنامه‌های خشت خام در پاسخ به این بیانیه نوشت: «ضمن نهایت احترام به مرحوم آیت‌الله منتظری، آنچه در پاسخ این‌جانب (در گفتگو با آقای نوری‌زاد) نوشته‌اند، در تضاد با اسناد موجود تاریخی است.»

بازگشت به صفحه اول