زیتون- دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رودبار جنوب خبر داد که دستور بازداشت یک معلم رودباری را به اتهام «ایراد ضرب وجرح عمدی و کودک آزاری» صادر کرده است.
این معلم هفته گذشته اقدام به تنبیه بدنی دانش آموزی در کلاس دوم مدرسه فقاهت ریگ بحرین کرده بود.
روز شنبه۲۶فروردین سال جاری دانش آموز کلاس دوم ابتدایی مدرسه فقاهت ریگ بحرین ،واقع در روستای بحرین از توابع شهرستان رودبار جنوب به علت «کاهلی در انجام تکالیف درس ریاضی» از سوی معلم خود توسط یک خط کش آهنی مورد تنبیه بدنی قرار گرفته بود. دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رودبار جنوب هفته گذشته از تشکیل پرونده قضائی برای معلم رودبار جنوب خبر داده بود.

سهراب سالاری دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رودبار به میزان گفت: «در حال حاضر دانش آموز صدمه دیده به پزشکی قانونی معرفی و رسیدگی به این پرونده باقید فوریت در حال انجام است.»

بازگشت به صفحه اول