زیتون- یک منبع آگاه در شورای نگهبان به تسنیم گفت که فرهاد رهبر ۱۶ فروردین ماه از عضویت در هیئت نظارت بر انتخابات استان تهران استعفا داده است.
به گفته این منبع آگاه این استعفا همان موقع مورد موافقت قرار گرفت.
انتصاب فرهاد رهبر، رییس دانشگاه تهران در دولت‌های نهم و دهم و همراه ابراهیم رئیسی در روز ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری، شائبه‌هایی مبنی بر حمایت شورای نگهبان از یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری را برانگیخته بود.
تسنیم امروز خبر داد که بعد از پذیریش استعفای فرهاد رهبر، نصر اصفهانی نیز به به عنوان جایگزین وی انتخاب شده است.

بازگشت به صفحه اول