زیتون– مهدی چمران، رییس شورای شهر تهران، خبر داد که محمدباقر قالیباف برای حضور در تبلیغات ریاست جمهوری، از شورا مرخصی خواهد گرفت.
چمران با اشاره به ثبت‌نام شهردار تهران برای انتخابات ریاست‌جمهوری، گفت حضور او «به عنوان یکی از کاندیداها منعی از نظر قانونی ندارد.»
رییس شورای شهر تهران در پاسخ به این پرسش مهر که وضعیت شهردار تهران در زمان تبلیغات ریاست جمهوری چه خواهد شد؟ گفت: «در این زمینه نیز قانون مشخص کرده است و وی می‌تواند برای حضور در استان‌ها و شهرستان‌ها، از مرخصی استفاده کند».

بازگشت به صفحه اول