زیتون– علی بختیاری، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از وجود پنج هزار قاچاقچی مواد مخدر در صف اعدام خبر داده است. به گفته این نماینده مجلس «تناسبی» میان جرم و مجازات بسیاری از این متهمین «وجود ندارد».
به گفته بختیاری در میان این پنج هزار نفر کسانی هستند که «مدیریت قاچاق مواد مخدر یا حمل مسلحانه» را به عهده داشتند، اما «افراد بسیاری هم در صف اعدام هستند که هرچند مرتکب جرم شدند اما مجازات‌شان نباید اعدام باشد٬ چرا که تناسبی بین جرم و مجازات آنها نیست».
روز گذشته سازمان عفو بین‌الملل در گزارش سالانه خود از کاهش ۴۲ درصدی تعداد اعدام‌ها در ایران در سال ۲۰۱۶ نسبت به سال پیش از آن خبر داده است.
بختیار به سایت خانه ملت گفت که قرار است در طرح «الحاق یک ماده به قانون مبارزه با موادمخدر» به جای مجازات اعدام و حبس ابد برای افرادی که «نقش مدیریتی در حمل و قاچاق ندارند یا به اقدامی مسلحانه برای این منظور دست نمی‌زنند؛ مجازات حبس ۲۵ تا ۳۰ سال در نظر گرفته شود».
جزای نقدی یک میلیارد ریال تا ده میلیارد ریال نیز از دیگر موارد موردنظر در این طرح است که به گفته وی همچنان در کمیسیون قضایی و حقوقی مورد بحث و بررسی است.
یکی دیگر از بندهای این طرح که مربوط به حجم موادمخدر صنعتی و سنتی نگهداری یا حمل شده جهت تعیین مجازات اعدام است نیز در کمیسیون تحت بررسی قرار دارد. عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در پایان تاکید کرد مجازات اعدام کماکان «برای افرادی که از کودکان یا مهجورین جهت حمل موادمخدر استفاده کنند در نظر گرفته خواهد شد».

بازگشت به صفحه اول