زیتون- شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر تهران احکام زندان علیه مهدی رجبیان و یوسف عمادی؛ آهنگساز و حسین رجبیان؛ فیلم‌ساز را تایید کرد.

«حقوق بشر در ایران» خبر داد که هر کدام از این سه هنرمند در دادگاه تجدیدنظر به سه سال حبس تعزیری و سه سال حبس تعلیقی و پرداخت ۲۰ میلیون تومان جریمه محکوم شده‌اند. همچنین احکام زندان مهدی و حسین رجبیان و یوسف عمادی به واحد اجرای احکام دادسرای زندان اوین ارسال شده است. سه هنرمند یادشده پیش از این در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه به اتهام «توهین به مقدسات» و «تبلیغ علیه نظام» محاکمه و هر کدام به شش سال حبس تعزیری و ۲۰ میلیون تومان جریمه نقدیمحکوم شده بودند.

این حکم معطوف به فعالیت آنها در وبسایت برگ‌موزیک است، وبسایتی که مهدی رجبیان، نوازنده سه‌تار، آن را بنیان ‌گذاشته و به انتشار موسیقی آلترناتیو اهتمام داشته است. به گفته منابع مطلع از این پرونده، در دادگاه ادعا شده که این سه «با انتشار موسیقی‌های زیرزمینی قصد ترویج بی‌اعتنایی به مقدسات» را داشته‌اند. اما نهادهای حقوق بشری همچون سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌های خود ضمن اعتراض به نحوه محاکمه این سه هنرمند تاکید داشته‌اند که آنها به خاطر فعالیت هنری خود به حبس محکوم شده‌اند و اگر زندانی شوند، زندانی عقیدتی به حساب خواهند آمد. مهدی و حسین رجبیان و یوسف عمادی مهر ماه ۱۳۹۲ بازداشت شدند و اکنون هر کدام آنها با قید وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی آزاد هستند.

 

بازگشت به صفحه اول