رئیسی خود را منها کرد

علیرضا کفایی

آقای رئیسی با انتشار بیانیه ای آمادگی و حضور خود را برای کاندیداتوری انتخابات ریاست جمهوری رسماً اعلام نمود. بیانیه جناب رئیسی حاوی نکات و ملاحظاتی است که قصد وی را آشکارا بیان می کند و تلویحاتی نیز دارد که شاید به دلیل پنهان بودن و عدم توجه مخاطب و یا رسانه ها کمتر به آن پرداخته شود.

بیانیه مزبور با سلام و صلوات بر حضرت ثامن الحجج علی ابن موسی الرضا علیه اسلام آغاز می شود و با عبارتی از آیه چهلم سوره مبارکه حج (ولینصرن الله من ینصره) پایان می یابد.

۱- بیانیه آقای رئیسی در ۲۰ فروردین صادر شده است که این روز در تقویم رسمی جمهوری اسلامی بعنوان روز ملی فناوری هسته ای نامگذاری شده است و در سال ۱۳۸۵ در زمان احمدی نژاد ایران اعلام کرد که بصورت رسمی به جمع کشورهای دارای انرژی هسته ای پیوست.

فارغ از اینکه ایران در آن زمان تا چه اندازه به دانش هسته ای دست یافته بود شکل ماجرا و شعارهای آن دولت و پنجه بر روی جهانیان انداختن و کوته بینی دولتمردان آن روزگار مشکلاتی برای مردم پدید آورد و موجبات تهدیها و تحریمهایی گردید که هنوز هم ملت از آن رنج می برد و می شد در تعامل با جهان بخردانه عمل کرد و مانند زمان اصلاحات بدور از جار و جنجال از حجم تهدیدات و تحریمهای بین المللی کاست و می دانیم آن شکل عمل کردن بزرگترین خدمت به اسرائیل و صهیونیزم بود بطوری که گاهی در سازمان ملل اسرائیل مظلوم قلمداد می شد و صهیونیستها از این ماجرا بهره های فراوان بردند و مصائبی که امروز دامن گیر مردم است سرچشمه اش از همانجاست.

آقای رئیسی در چنین روزی بیانیه می دهد در حالی که فضای سیاسی جامعه پیش از این مهیاتر بود و اگر چند روز دیگر بیانیه صادر می فرمود نیکوتر بود. یا آقای رئیسی و مشاوران و آمرانش با علم و اطلاع در این روز بیانیه داده اند که حتماً خطایی سیاسی است و تبعاتی خواهد داشت و یا اگر اطلاع نداشته اند که باید گفت در اولین گام به خطا رفته اند زیرا کسی که می خواهد مدیریت اجرایی یک کشور را در مقام ریاست جمهوری بدست آورد عدم آگاهی و اطلاع نداشتن از چنین موضوع مهمی نشان دهنده این است که شم سیاسی و درک زمان و موقعیت وجود ندارد. در هر حال زمان مناسبی انتخاب نکرده اند. همه چیز این ملت در انرژی هسته ای خلاصه نمی شود و باید مدیریتها علاوه بر این حق مسلم بسوی تعامل منطقی و حساب شده با دیگر ملل و حفظ منافع ملی پیش رود.

۲- در بیانیه با اشاره به پایان چهارمین دهه عمر نظام آمده است که «درد های مزمن ساختاری و سنت های نادرست مدیریتی مردم را رنج می دهد و دولت را از پاسخگویی به انتظارات مردم و تحقق اهداف قانون اساسی ناتوان ساخته است.» و از جانب مردم سوال کرده است که چرا چنین است؟ و هم افزایی را بجای رقابتهای تخریبی پیشنهاد می دهد.

آقای رئیسی که خود مدعی است از مدیران نظام و البته در جایگاه های مهم قضایی بوده پاسخ دهد آیا هم افزایی و پرهیز از تخریب یعنی حصر دلسوزان و مدیران کارآمد و نخست وزیر دفاع مقدس مهندس موسوی که در اوایل انقلاب با همه مشکلات و در میان عداوت فراوان شرق و غرب که جنگ را تحمیل کردند به شکل معجزه آسایی و با حمایت امام و یاری خداوند کشور را بخوبی اداره نمود و بارها مورد تشویق و دفاع امام قرار گرفت و یا ممنوع التصویر و به نوعی حصر آقای خاتمی؛ رئیس جمهوری که اقتصاد را شکوفا و کرامت انسانی را پاس داشت. و آیا کرامت مردم و مبارزه با تبعیض و فقر و فساد مورد اشاره در بیانیه آقای رئیسی یعنی زندان و حصر و توزیع آرد و ……ضمن اینکه در مورد اعدامهای سال ۶۷ هنوز هم ابهامهایی وجود دارد که آقای رئیسی باید جواب دهند.

راستی؛ آقای رئیسی چرا چنین است؟ شما فقط همین چند روزی که وارد میدان سیاسی شده اید که قبل از این هم یک چهره و رجل سیاسی نبودید! به یاد فقرا و دردمندان و بیکاران و رکود و تورم افتاده اید و تمایلی به دیده شدن در خانه و کاشانه فقرا از خود نشان می دهید و از جانب شما آرد توزیع می شود تا دیپلماسی به سخره گرفته شده و مانند سیب زمینی های کذایی همان کذایی جنجالی، دیپلماسی آردی را بجای دیپلماسی سیب زمینی بنشانید! میدان سیاست ورزی یعنی شناخت واقعیتها و عملکرد صحیح برای رفع موانع و معضلات با نگاه به منفعت عمومی نه پوپولیستی عمل کردن و اقتصاد را صدقه ای دانستن.! اگر دولتهایی نتوانستند قفل رکود و بیکاری را بگشایند یکی از عوامل و موانع، حضور چون شما با چنین تفکری بوده که اهداف عالیه نظام را در رفتار عوام گرایانه با تحلیلهای مبتی بر انسداد و بسته نمودن فضا و امنیتی و نگاه قضایی به امور و ایجاد هراس ارائه می دهند.

۳- فرموده اید که توفیق عظیم”خدمت به مستضعفان و محرومان، زائران و مجاوران آستان قدس رضوی” را با هر مقام مادی و معنوی قابل قیاس نمی دانید.! و به ملاحظه رنجهای مردم و دعوت اقشار مختلف و نخبگان وارد عرصه انتخابات می شوید.! و و مسئولیت دینی و ملی خود را حضور در این صحنه یافته اید.! و تا کنون عزمی برای دستیابی به قدرت نداشته اید.!

جناب رئیسی همان خادم امام هشتم بمانید و وارد کارزار قدرت نشوید، زیرا گذشته شما توان مدیریت کلان سیاسی را نشان نمی دهد و آنچه در این روزها از شما بر مردم هویدا شده است فاصله دارد با ادعای حضرتعالی و ظاهراً برای بدست آوردن قدرت از امام هشتم هم خرج می کنید که امید است فقط شبهه ای باشد و نخبگانی! مانند جناب مصباح که از شما دعوت کرده اند کارنامه مشخصی در ترویج خشونت و دوری از میدانهای رزم جانبازان و شهیدان دوران دفاع مقدس دارد و شگفت است که در بیانیه خود از شهیدان و ایثارگران و جانبازان و خانواده ای معظم آنها نامی به میان نیامده است که رئیس جمهور این نظام باید به خدمت آنان افتخار داشته باشد. آقای مصباح نه در این عرصه بوده اند و نه در پیش از انقلاب یار امام و به رای مردم هم قائل نیستند و قرائت متصلبانه و عصبی از دین دارند و حمایت وی شائبه ترویج خشونت و ایجاد قطب بندیهای خطرناک را بوجود می آورد. شاید به همین واسطه است که خود را از جمنا منها نموده اید و طرحی دیگر در سر می پرورانید و عاقبت کار نه خادمی امام هشتم و نه خادمی ملت است و صرفاً دستیابی به قدرت را برای پیاده سازی برنامه های اختلاف افکن و تجزیه ملت اثبات می کند که المتصلب فی امور در اندیشه خشونت بسر می برد و نمی توان او را خادم دانست.

نمی توان به ضرس قاطع گفت اما با توجه به نکاتی که بر شمرده شد و تلویحاتی که در بیانیه است مخصوصاً عبارت «لینصرن الله من ینصره» که ماخوذ از آیه چهلم سوره حج می باشد شک و شبهه ای ایجاد می شود که حتماً آقای رئیسی چون معمم هستند و درس حوزوی خوانده اند و اشراف بر معانی و تفاسیر دارند می دانند که آیه چهلم حج اشاره به قتال با کافرین دارد و لامى که بر سر جمله لینصرن در آمده لام قسم است، و علاوه بر اینکه سوگند یاد کرده، وعده خود را با نون تأکید ثقیله تأکید هم کرده است و باید دانست که جنگ و قتال فقط به اذن پیامبر و امام معصوم است و کسی نمی تواند حتی با کفار وارد جنگ شود( دفاع غیر از جنگ است).

*- در روزی که بعنوان روز ملی فناوری هسته ای نامیده می شود و با پایانی این چنین در بیانیه و مواردی که در متن آن وجود دارد و منها کردن خود از جمنا و با سابقه و دید قضایی آقای رئیسی و حمایت افرادی که در خشونت ورزی و تفرقه افکنی و قبول نداشتن رای مردم و فقط تزئینی دانستن آن ید طولایی دارند مانند مصباحیون، آقای رئیسی آغازی رو به پایان را کلید زده است و هر چند با این حال وضعیت آرای اصلاح طلبان و آقای روحانی بهتر از گذشته خواهد بود اما باید جناحهای سیاسی، هم اصولگرایان و هم اصلاح طلبان و مخصوصاً جمنا از این بیانیه که بطور تلویحی تهدید آمیز است نگران باشند.

تلگرام
توییتر
فیس بوک
واتزاپ

آری ای پیامبر بزرگ! آن‌چه عرض شد گوشه ناچیزی از تحریف دینی است که قرار بود پیام رستگاری و شکوفایی باشد اما به دلیل برداشت‌های کج شخصی به قفسی مبدل شده که دست کم در ایران ۸۰ میلیون انسان در آن اسیرند. حال شما بفرمایید ، آیا ما باید در سوگ غمناک رحلت شما ناله سر دهیم ؟ یا شما باید به زندگی دردآوری که ما بدان مبتلا شده ایم اشک بریزید؟…

ادامه »

به سرکوب‌گران مستبد امروز ایران می‌گویم تیر اندازی به سوی مردم معترض جنایت است. تفنگ‌های خود را زمین بگذارید به مردم بپیوندید. اگر چنین جرأت و جسارتی در خود نمی‌بینید لا‌اقل از فرمان مافوق خود تمرد و از دستور آنان سرپیچی کنیم. بدانید در مقابل مردم که صاحبان این کشورند، ایستادن و به گلوله‌بستن آنان عاقبت سوء و بسیار نکبت‌باری برایتان خواهد داشت. این نظام اصلاح‌ناپذیر دیر یا زود سقوط می‌کند…

ادامه »

ایران وارد دوران جدیدی شده است. خون ژینا معنای حیات و نیز حیات سیاسی را برای مردم شریف مظلوم ایران عوض کرد. هر کنشگر حزبی و سیاسی اگر سکوت کند برای همیشه مقهور، مطرود و مغبون خواهد بود. نوشتن از «حجیت شرعی» در برابر «خون مظلوم» که زیره به کرمان بردن است، اما انفعال یا سکوت در برابر این رخداد بزرگ تاریخ، پایان عمر سیاسی هر اصلاح‌طلب واقعی خواهد بود…

ادامه »