زیتون– علیرضا رحیمی، رییس هیئت نظارت بر انتخابات شوراها شهر و روستا در تهران، خبر داد که حوادث سال ۸۸ «هیچ تاثیری» در «نتیجه و ارزیابی صلاحیت افراد» نخواهد داشت.
به گفته رحیمی ملاک هیئت نظارت «مُر قانون» است و بنابر قانون نیز «محکومیت‌های موثر و آن‌چه در قانون اشاره شده» می‌تواند تاثیرگذار باشد. او تاکید کرد که از نگاه هیات نظارت «اصل برائت» است.
به گزارش ایلنا، این نماینده مجلس تاکید کرد که «قانون نظر و استعلام از مراجع چهارگانه را برای هیئت‌های اجرایی ملاک قرار داده اما درنهایت این هیات‌ها هستند که تصمیم‌گیری می‌کنند و رای و نظرشان معتبر و قانونی خواهد بود و هیات‌های نظارت نیز نظر هیات‌های اجرایی را مورد رسیدگی قرار می‌دهند.»

بازگشت به صفحه اول