زیتون- هنگامه شهیدی، روزنامه نگار، در مشهد بازداشت شد.
خانواده او به سهام نیوز گفته اند که این روزنامه نگار زندانی تا کنون تماسی با ایشان نگرفته و خبری از ارگان بازداشت کننده و محل نگهداری او ندارند.
هنگامه شهیدی عضو حزب اعتماد ملی و مشاور مهدی کروبی در امور زنان بود و در جریان وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ بازداشت و به زندان محکوم شده بود.

 

بازگشت به صفحه اول