زیتون– نادر قاضی پور، نماینده مجلس، ضمن اعلام خبر توقیف روزنامه شاخه سبز خبر داد، گفت: «براساس آخرین اطلاعات دستور بازداشت مدیرمسئول این روزنامه نیز صادر شده است».
قاضی‌پور در جلسه امروز مجلس ضمن «تشکر از دادستان شهر قم»، خبر داد که «با توجه به تذکر ۱۳۶ نماینده مجلس در مورد توهین روزنامه شاخه سبز به مردم منطقه نیروگاه قم، دادستان این شهرستان وارد عمل شد تا این موضوع را پیگیری کند.»
روزنامه شاخه سبز در شماره ۷ اسفند خود مطلب طنزی با عنوان «فرزندم ؛ تنها به نیروگاه نرو» مجرم شناخته شد. این روزنامه پیشتر برای درج این مطلب طنز عذرخواهی کرده بود.

بازگشت به صفحه اول