زیتون– نمایندگان مجلس امروز لایحه‌ای را تصویب کردند که بر اساس آن ۲۰۰۰ میلیارد ریال برای بازگرداندن ایرانیان مقیم آمریکا در سال ۹۶ اختصاص می‌یابد.
این طرح با پیشنهاد محسن کوهکن، نماینده لنجان، تصویب شد براساس این طرح ۲۰۰ میلیارد تومان در اختیار دو وزارت‌خانه علوم و اقتصاد قرار می‌گیرد تا ایرانی‌های مقیم خارج از کشور به ویژه آمریکا بتوانند به کشور بازگشته و استخدام شوند.
علی لاریجانی، رییس مجلس گفت که این مصوبه اقدامی در برابر عمل آمریکایی‌ها است که از ایرانی‌ها برای حضور در کشور استقبال شود.

بازگشت به صفحه اول