زیتون- علیم یارمحمدی، نماینده مردم زاهدان، از آزادی ۸ ملوان باقی‌مانده در دست دزدان دریایی سومالی خبر داد.
او به خبرگزاری فارس گفت که ملوانان ایرانی اکنون در سفارت ایران در سنگال هستند.
در فروردین ماه سال ۱۳۹۴، بیست و یک صیاد و ملوان اهل استان سیستان و بلوچستان در حال بازگشت از صیدی دوماهه در آب‌های آزاد مورد حمله یک گروه از دزدان دریایی سومالیایی قرار گرفتند. دزدان، همه‌ی ۲۱ خدمه را به همراه لنج ربوده و به کشور سومالی منتقل کردند.
در طی حدود دو سال گذشته٬ ۸ نفر از این افراد به دلیل وضعیت نامناسب بهداشتی و خوراکی جان خود را از دست دادند. ۴ نفر از آن‌ها در همان ابتدا به کمک دولت سومالی موفق به فرار شدند و ۱ نفر دیگر هم به تنهایی از دست دزدان دریایی گریخت.
دزدان دریایی برای آزادی صیادان اسیر، طلب هزاران دلار پول کرده بودند.
نماینده مردم زاهدان توضیحی در مورد پرداخت یا عدم پرداخت این مبلغ نداده است.

بازگشت به صفحه اول