زیتون- حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از مصوبه این کمیسیون برای حذف مجازات اعدام حاملین مواد مخدر از قانون خبر داد.
حسن نوروزی به ایسنا گفت که طبق مصوبه امروز ماده واحده این طرح «تحت عنوان ماده ۴۶ به قانون مبارزه با مواد مخدر اضافه خواهد شد»؛ بر این مبنا «مرتکبین جرایم موضوع این قانون که برای آنان مجازات اعدام یا حبس تعیین شده در صورت احراز یکی از شرایط مطرح رد بند این ماده واحده مفسد فی‌الارض محسوب و به مجازات اعدام و مصادره اموال ناشی از قاچاق مواد مخدر محکوم می‌شوند.»
به گفته سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس «ماده واحده طرح الحاق یک ماده به قانون مجازات مبارزه با مواد مخدر تصویب شد و بندهای آن در جلسه امروز عصر کمیسیون بحث وبررسی خواهد شد.»
پیشتر محمد جواد لاریجانی، معاون بین الملل و دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران، گفته بود که تلاش می شود تا قوانین اعدام های مربوط به مواد مخدر تغییر کند. اما صادق لاریجانی، رییس قوه قضاییه، با لغو مجازات اعدام برای قاچاق مواد مخدر مخالفت کرده بود.

 

بازگشت به صفحه اول