زیتون- علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، خبر از توزیع مرحله دوم بسته‌های حمایت غذایی طی چند روز آینده برای ۱۱ میلیون تن در ایران خبر داد. اگرچه توزیع بسته های حمایت غذایی مشروط به «تامین منابع مالی» است.
ربیعی به فارس گفت : «کالاها و اقلام پیش بینی شده در این سبدها متناسب با نیاز افرادی است که دچار سوءتغذیه هستند.» به گفته وزیر کار ارزش هر بسته‌ حمایت غذایی از ۳۵ تا ۱۲۰ هزار تومان متفاوت است.
احمد میدری، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پیشتر به خبرگزاری ایسنا گفته بود که برای توزیع مرحله جدید بین ۱۱ میلیون تن این بسته ها «منتظر دریافت بودجه از دولت هستیم.»
ارزش هر بسته‌ غذایی برای خانوار تک نفره در هر مرحله از توزیع بسته حمایت غذایی، ۳۰۰ هزار ریال، خانوار دو نفره ۶۰۰ هزار ریال و خانوارهای بیش از دو نفر، به ازای هر نفر اضافی ۱۰۰ هزار ریال و در هر خانوار (چهار نفره) حداکثر یک میلیون و دویست هزار ریال تعیین شده است.
بسته اول سبد حمایت غذایی در سال جاری به مناسبت ماه رمضان توزیع شد و بر اساس گزارش‌ها، ارزش ریالی آن بین ۸۰ تا ۱۲۰ هزار تومان بود.

 

بازگشت به صفحه اول