زیتون- عبدالصمد خرم آبادی، معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی، خبر از راه اندازی «بسیج فضای سایبر» داد.
خرم آبادی به ایلنا گفت که حدود «۱۸هزار نفر» به صورت «داوطلبانه» فضای مجازی را رصد می‌کنند. به گفته او این بسیج سایبری مواردی را که «ارتکاب تخلف از سوی سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی» ارزیابی می‌کنند، به دادستانی کل کشور گزارش می‌کنند.
معاون دادستان کل کشور همچنین اضافه کرد که «یکی از منابع اصلی برخورد کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه» با سایت‌های متخلف همین «گزارش‌های داوطلبانه مردمی» است.

بازگشت به صفحه اول