چرا فکر می‌کنید حق با شما است – حتی وقتی که اشتباه می‌کنید؟از «ماجرای دریفوس» چه می‌دانید؟ «ذهنیت دیدبان» چه تفاوتی با «ذهنیت سرباز» دارد؟ «استدلال انگیزه‌دار» چیست؟ عامل اصلی ارزیابی سنجیده، هوش است یا احساسات؟ جولیا گالف نویسنده، سخنور، و مدیر و بنیان‌گذار مرکز عقلانیت کاربردی است. * این ویدئو برگرفته از مجموعه سخنرانی‌های تد اِکس است.

Posted by ‎آسو – aasoo‎ on Monday, February 6, 2017

بازگشت به صفحه اول