زیتون– مهدی خزعلی امروز بعدازظهر در مقابل دفتر کار خود در سرای اهل قلم، توسط نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت و به زندان اوین انتقال داده شد.
او در هنگام بازداشت اعلام کرد که تا هنگام آزادی لب به آب و غذا نخواهد زد.

بازگشت به صفحه اول