زیتون– شهناز کریم بیگی (اکملی) بازداشت شد.
او مادر مصطفی کریم بیگی، از کشته شدگان حوادث پس از انتخابات سال ۸۸ است. مصطفی کریم بیگی در عاشورای سال ۸۸ کشته شد. شهناز کریم بیگی بعد از کشته شدن پسرش به مادران عزادار پیوست.

بازگشت به صفحه اول