زیتون- عباس جعفری دولت آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، خبر داد که ۱۲۹ نفر در پرونده واگذاری املاک شهرداری تهران احضار شده‌‌اند.
دولت‌آباد با اشاره به این‌که «ین تعداد احضار موید سرعت گرفتن تحقیقات است»، گفت که امیدوار است «تا دو هفته آینده» ضمن احضار دیگر افراد «زمینه ورود به اصل ماجرا فراهم شود.»
به گزارش میزان دادستان تهران با اشاره به «بازداشت یکی از بدهکاران کلان بانکی در هفته گذشته» خبر داد که این متهم «نزد بازپرس مطالب قابل توجهی در خصوص ارتباط مالی با برخی افراد اظهار نموده است.»
دولت‌آبادی همچنین با اشاره به پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و متهمی که ابتدا ۸۰ میلیارد تومان دریافت کرد و سپس «با تبانی مدیران وقت صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه از جمله متهم دستگیر شده وام با دریافتی ملکی متعلق به وام گیرنده تهاتر شد و طی آن ۱۲۰ میلیون تومان در قالب کارت‌های هدیه به متهم جدید که اخیرا دستگیر شده پرداخت شده که مدعی است میان کارکنان صندوق و برخی افراد توزیع کرده است.»
دادستان تهران با اشاره به «تهاتر بدهی میلیاردی یک متهم به بانک سرمایه در قبال یک پروژه ساختمانی به نام گل نبی»، گفت که این پروژه «به همراه برخی مطالبات با پروژه دیگری در مشهد تهاتر شد» که در مرحله اول آن «علاوه بر تسویه بدهی بدهکار توسط بانک سرمایه ملکی نیز توسط صندوق به نام بدهکار شده» و بعد از آن نیز «با هدف شراکت بانک سرمایه و صندوق در پروژه دیگری در مشهد به نام پاژ اقدام شد». دولت‌ابادی اضافه کرد که «بدهکار علاوه بر تسویه بدهی، ضررهای مختلفی به صندوق و بانک سرمایه وارد کرده که متهم اخیر و مدیران صندوق در تحقق آن نقش داشته و در همین رابطه بدهکار بانک و صندوق ۵۰۰ میلیون تومان در قالب کمک به یک انجمن خیریه به متهم جدید پرداخت شده است.»

بازگشت به صفحه اول