زیتون- دو کودک کار هفت و هشت ساله اهل افغانستان، در آتش‌سوزی یک گاراژ جمع‌آوری ضایعات سوختند.
این دو کودک در اتاقکی از این گاراژ بودد که به دلیل افنجار کپسول گاز متصل به بخاری، در آتش سوختند. پدر این دو نیز که بعد از آتش‌سوزی برای نجات آن‌ها تلاش کرده بود، دچار ۵۰ درصد سوختگی شد و در بیمارستان بستری است.
الناز زارعی، مددکار اجتماعی موسسه خیریه مهرآفرین، به میزان گفت که این دو کودک «با یکدیگر برادر ناتنی بوده اند. پدر آنها و مادر یکی از کودکان معتاد است. زمانی که این حادثه رخ داد، مادر در کمپ ترک اعتیاد حضور داشت و پس از با خبر شدن از این اتفاق، از کمپ خارج شد.»
جمعیت امام علی، خیریه فعال حقوق کودکان، فراخوانی برای یادآوری شرایط کودکان کار مبنی بر روش کردن شمع مقابل سطل‌های جمع آوریزباله داده است.

بازگشت به صفحه اول