زیتون– پارلمان ترکیه در نخستین مرحله بررسی پیش‌نویس قانون اساسی جدید آن کشور برای تغییر به نظام ریاستی، با آن موافقت کرد. این قانون، در صورت تصویب نهایی به همه‌پرسی گذاشته خواهد شد.
برای تصویب نهایی این قانون در مجلس ترکیه به ۳۳۰ رای نمایندگان نیاز است. پیش از این جمهوری‌خواهان و حزب دمکراتیک خلق‌ها، مخالفت خود را با این پیش‌نویس اعلام کرده بودند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه قانون اساسی جدید قدرت اجرایی رییس‌جمهوری را در مواردی چون انتخاب مستقیم وزیران یا انتصاب معاونان افزایش می‌دهد. علاوه بر این پست نخست‌وزیری نیز از نظام سیاسی ترکیه حذف خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری دولتی ترکیه، براساس قانون اساسی جدید در شرایطی که «قیامی علیه سرزمین مادری» صورت گیرد یا «اقدامات خشونت‌باری رخ دهد که کشور را با خطر تجزیه روبه‌رو کند» رییس‌جمهوری حق دارد از پارلمان بخواهد وضعیت اضطراری اعلام کند.
این احتمال وجود دارد که در صورت تصویب قانون جدید، رجب طیب اردوغان تا ۱۲ سال دیگر نیز در پست ریاست‌جمهوری باقی بماند.

بازگشت به صفحه اول