زیتون– محمدهاشمی، برادر اکبر هاشمی رفسنجانی، گفت حسن روحانی تاکنون قادر نبوده «نظر مسئولین و بزرگان نظام» را جلب کند تا «حصر شکسته و ممنوع التصویری خاتمی» برطرف شود.
محمد هاشمی در مصاحبه با ایلنا گفت خبر ندارد که آیا هاشمی‌رفسنجانی پیش از مرگ درباره رفع حصر اقدامی انجام داده است یا خیر.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به این‌که «مسئولیت‌های یک رییس جمهور محدود به حوزه اختیارات اوست»، گفت مسایلی مانند «رفع حصر» در «حوزه اختیارات رییس‌جمهوری» نیست و روحانی «برای تحقق برخی از وعده‌های خود باید با دیگر قوا وارد مذاکره شود».
محمد هاشمی در پاسخ به این سوال که اگر حسن روحانی «اختیار نداشت، چرا وعده داد»، پاسخ داد: «اگر کسی برای رفع حصر وعده‌ای را می‌دهد با این امید است که شاید در آینده بتواند با مسئولین ذی ربط به نتیجه برسد که این مساله دو حالت دارد یا موفق می‌شود و یا نمی‌شود.» او اضافه کرد رییس‌جمهوری «با وظایفش آشناست» و به همین دلیل «باید وعده‌هایی را به مردم بدهد که بتواند جامع عمل به آن‌ها بپوشاند و مطمئن باشد که ضمانت اجرایی این وعده‌ها وجود دارد.»

بازگشت به صفحه اول