زیتون- دیوان عالی کشور، حکم اعدام قاتل ستایش قریشی را تایید کرد.
نورالله عزیزمحمدی، وکیل مدافع اولیای دم ستایش قریشی، ضمن تایید این خبر به تسنیم گفت که شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور حکم دادگاه کیفری استان تهران را در خصوص قاتل ستایش تایید کرده است.
ستایش قریشی، دختر بچه ۶ ساله اهل افغانستان بود که فروردین ماه امسال از سوی یک نوجوان ۱۶ ساله در شهر خیرآباد شهرستان ورامین کشته شد. فرد متهم به قتل از سوی دادگاه کیفری بابت ارتکاب قتل به قصاص، تجاوز به عنف به اعدام و بابت جنایت بر میت به دیه محکوم شد.
عزیزمحمدی پیشتر گفته بود که اولیای دم ستایش به اجرای حکم قصاص اصرار دارند.

بازگشت به صفحه اول