زیتون– عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان گفت که براساس «قرائن و شواهد» در حال حاضر «دشمن» بر روی «اثربخشی بر انتخابات و اینکه انتخابات در ایران سالم نیست، سرمایه‌گذاری» کرده است.
به گزارش ایلنا، کدخدایی در یک مراسم سخن‌رانی گفت که شورای نگهبان «هیچ نگرانی در آینده ندارد» و نام هر کسی که از صندوق بیرون بیاید را به عنوان برنده انتخابات اعلام می‌کند، اما «در مقابل خواسته‌های غیرقانونی مقاومت می‌کند»، چرا که « نظام با کسی شوخی ندارد و از هیچ کس هم نمی‌ترسد.»
به گفته کدخدایی، شورای نگهبان «به ایستادگی خود در سال ۸۸ افتخار می‌کند»، ایستادگی مقابل حرف‌هایی که «هیچ‌کدام مبنای قانونی و صحت نداشت و برخاسته از یک توطئه خارجی بود.»
سخن‌گوی شورای نگهبان اضافه کرد که «فتنه یک شاخص برای شورای نگهبان و نظام» است، چرا که «حضرت آقا اخیرا فرمودند که ۹دی روزی ماندگار در تاریخ است» و به همین دلیل «کسانی که در فتنه حضور موثر داشتند»، نباید از شورای نگهبان انتظار داشته باشند که «از اختیارات قانونی و خواست مردم کوتاه بیاید.»
کدخدایی با اشاره به مصاحبه اخیر خود که گفته بود صلاحیت رییس‌جموری مستقر نیز بررسی می شود، گفت که این مساله «مطلب جدیدی نیست و رویه همیشگی شورای نگهبان مطابق قانون بوده است».

بازگشت به صفحه اول