unnamed (1)زیتون- بنا به اخبار رسیده به زیتون نرگس محمدی، در بند زنان اوین به لیست امید رای خواهد داد.

 

 

 

همچنین بهاره هدایت، زندانی سیاسی بند نسوان نیز که از سال ۸۸ تا کنون در زندان به سر می‌برد.

Untitledدر این انتخابات شرکت خواهد کرد. امین احمدیان، همسربهاره هدایت امروز در اینستاگرامش نوشت: گفته بود وقتی میام ملاقات شناسنامه‌اش رو براش ببرم… یکشنبه شناسنامه رو گرفت. گفت جمعه رایش رو تو صندوق سیار اوین می‌ندازه.

 

بازگشت به صفحه اول