زیتون- سعید جلیلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت «امروز فتنه جدید غبارآلود کردن توانایی‌های یک ملت است، فتنه جدید این است که می‌گویند ما نمی‌توانیم.»
به گفته او «فتنه جدید» این است که «تلاش می کنند تا رفتار دشمن را توجیه کنند و آن را بپذیرند و مردم را از مقاومت بازدارند.»
جلیلی که در مسجدی در شرق تهران سخنرانی می کرد، افزود که «این فتنه‌گران» تلاش دارند «هزینه‌ها را زیاد جلوه دهند و در مقابل دستاوردهای ملت را بپوشانند.» به گفته او : «فتنه جدید نا‌امید کردن مردم از آینده‌ای روشن است و بنابراین امروز فتنه در اقتصاد یعنی تردید در توانایی‌های داخلی برای حل مشکلات اقتصادی.»
به گزارش فارس جلیلی تاکید کرد «فتنه این است که موضوعات فرعی به جای موضوعات اصلی بنشیند، غبارآلودکردن یعنی موضوعات اصلی با موضوعات موهوم پوشانده شود و توجه به کنسرت، جایگزین حقایق کرسنت شود و فیلترینگ جایگزین ارائه گزارش درباره میزان استفاده از فضای مجازی برای تولید ثروت و ایجاد اشتغال و افزایش صادرات شود.»
نماینده آیت الله علی خامنه‌ای در شورای عالی امنیت ملی با بیان اینکه «خوی استکبار بد عهد است چه در کاخ سفید باشد چه در برج‌های میلیاردی»، گفت: «نمی‌شود در برج‌های میلیاردی نشست و برای مبارزه با فقر نسخه پیچید.» او افزود: «فتنه این است که اگر دشمن در سطح جهان اسلام هراسی و در سطح منطقه ایران هراسی می کند، عده ای نیز در داخل با کمک رسانه های بیگانه مردم را از تفکر انقلاب اسلامی و حاملان تفکر انقلابی می ترسانند و می گویند اگر اینها روی کار بیایند جنگ می شود.» وی اضافه کرده «حقوق‌های نجومی متکاثران به اندازهٔ کارتن خوابی مستضعفان مایه شرمساری است.»

بازگشت به صفحه اول