زیتون- طاهره ریاحی، روزنامه نگار، توسط نیروهای سپاه بازداشت شد.
به گزارش «زیتون» طاهره ریاحی، روزنامه نگار روزنامه های شرق و مردم امروز، بازداشت شد. ماموران امنیتی صبح امروز به خانه او رفتند و پس از بازداشت او و تفتیش خانه، او به مکان نامعلومی انتقال دادند.
هنوز خبری از دلیل بازداشت و محل نگهداری او در دست نیست.

 

 

بازگشت به صفحه اول