زیتون– دادستان کل کشور با اشاره به تایید حکم اعدام بابک زنجانی در دیوان عالی کشور، گفت «بعید است که این حکم تخفیف یابد.»
محمد جعفر منتظری اضافه کرد گذشته زا اجرای حکم اعدام، باید وضعیت بدهی‌های زنجانی مشخص شود.
دادستان کل کشور با اشاره به «میزان هنگفت بدهی» بابک زنجانی، اضافه کرد: «همه مردم در آن سهم دارند لذا احقاق حقوق همه مردم با تسویه دیون وی لازم است.» او در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است زنجانی با تسویه بدهی از مجازات اعدام رهایی یابد یا خیر، گفت: «این حکم در دیوان عالی کشور نهایی و قطعی شده و بعید است تخفیف یابد.»
محمدجعفر منتظری ۱۷ آذرماه در برنامه زنده تلویزیونی «تیتر امشب» گفته بود که اگر بابک زنجانی بدهی‌اش را بازگرداند، حکم اعدام او لغو می‌شود. هرچند به گفته منتظری منظور از «لغو حکم اعدام» به معنای تبرئه نیست، بلکه ممکن است شامل تخفیف شود.

بازگشت به صفحه اول