زیتون– علی لاریجانی در رابطه با مسائل مربوط به حساب‌های قوه قضائیه تاکید کرد که «تمامی این حساب‌ها به نام قوه قضائیه است» نه شخص رییس قوه.images
او به سؤال ایلنا در خصوص نامه رییس وقت قوه قضائیه به رهبر جمهوری اسلامی که «در مورد تبدیل این حساب‌ها به حساب شخصی رییس قوه قضاییه برای برخورداری از سود آن»، پاسخ داد که درمورد این موضوع اطلاع دقیقی ندارم و به طور کلی درباره این مساله نمی‌توان صرفا اظهار نظر کرد بلکه باید واقعیت‌ها را مورد توجه قرار داد.
پیش‌تر ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون حقوقی مجلس، دلیل وجود حساب‌های شخصی رییس قوه قضاییه را «سود قابل توجه» این حساب‌ها اعلام کرده بود.
به گفته او از ۲۰ سال قبل، زمانی که محمد یزدی ریاست قوه قضائیه را بر عهده داشت، حساب‌هایی در قوه قضائیه وجود داشت که برای امور مربوط به تودیع بانکی در قوه قضائیه به کار گرفته می‌شد. مشکلی که در آن زمان وجود داشت این بود که علی رغم اینکه در این حساب‌ها پول بسیار زیادی در گردش بود، اما بانک‌ها قانونا سودی بابت این حساب‌ها به قوه قضائیه نمی‌دادند. در نهایت در زمان ریاست شاهرودی بر قوه قضاییه، با «اذن رهبری» مالکیت این حساب‌ها شخصی شد تا موانع قانونی پرداخت سود به آنها مرتفع شود.
رییس مجلس در مورد این روایت گفت که باید مشخص شود اولا این روایت واقعیت دارد و این حساب‌ها به نام شخص رییس قوه قضائیه هست یا خیر؟
رییس قوه مقننه تاکید کرد آنچه از سوی وزیر اقتصاد مورد بررسی قرار گرفت و توسط او اعلام شد این است که همه حساب‌ها به نام قوه قضائیه است.

بازگشت به صفحه اول