.زیتون– علی مطهری، نایب رییس مجلس دهم، گفت ممکن است اروپایی‌ها «انتقادهای نسبت به رعایت حقوق‌بشر در ایران» داشته باشند که به اعتقاد او «برخی از آن‌ها درست است». 104870_577مطهری از مسئولان جمهوری اسلامی درخواست کرد «انتقادهای حقوق بشری درست را بپذیرد و لجاجت نداشته باشد.»
نایب رییس دوم مجلس دهم اضافه کرد: «ایران نیز باید رعایت حقوق بشر در اروپا را مرتبا رصد کند؛ رصد حقوق بشر می‌بایست رفتاری دوطرفه باشد.»
مطهری در گفت‌وگو با ایلنا، با اشاره به مسائل مطرح شده درباره بازگشایی دفتر اتحادیه اروپا در ایران، گفت: «اتحادیه اروپا در مذاکرات ایران و ۱+۵ و اجرای برجام در مجموع خوب عمل کرده است. ضمن اینکه دفتر اتحادیه اروپا در ایران هم چیزی نیست که منحصر به کشور ما باشد.»
نماینده تهران در پاسخ به استدلال «دفتر اتحادیه اروپا لانه جاسوسی در ایران خواهد شد»، گفت: «باید ببینیم رفتار آنها چگونه است. پیش از بازگشایی دفتر اتحادیه اروپا در ایران، نمی‌توانیم پیش‌داوری کنیم. اگر بازگشایی به معنی دخالت در کارهای اجرایی کشور باشد، طبیعی است که هیچ کشوری این مسئله را نمی‌پذیرد اما اگر قرار باشد در مسائل حقوق بشر اظهارنظر کنند، همان طور که تاکید کردم ما نیز باید این کار را در قبال کشورهای اروپایی انجام دهیم.»
به گفته مطهری حکومتی که پایگاه مردمی خوبی دارد، از ایجاد این دفترها نباید نگران باشد.

بازگشت به صفحه اول