زیتون- سرپرست دادسرای امور جنایی تهران خبر داد امروز «حکم قصاص دو چشم محکومی» که اقدام به پاشیدن آهک بر روی چشمان دختر ۴ ساله‌ای کرده بود، اجرا شد. de9dea6c-8825-4280-94c9-685c023a32e3_w640_r1_s
مجرم در سال ١٣٨٨ در شهرستان قروه اقدام به پاشیدن آهک بر روی چشمان دختری به نام فاطمه کرده و موجب نابینایی وی از دو چشم شده بود. به گزارش فارس این پرونده در قالب نیابت به دادسرای جنایی تهران جهت اجرای قصاص ارسال شده بود و امروز با حضور سرپرست دادسرای جنایی تهران و متخصصان مربوطه، قصاص دو چشم اجرا گردید.
این دومین اجرای حکم اسید پاشی و ترکیبات شیمیایی (آهک) در کشور از زمان تصویب ماده واحده مجازات اسیدپاشی یا سایر ترکیبات شیمیایی مصوب ١٣٣٧ است. مورد قبل در اواخر سال قبل توسط دادسرای جنایی اجرا شده بود

بازگشت به صفحه اول