زیتون- تعدادی از فعالان اجتماعی در سقز به دلیل فعالیت در شبکه تلگرام و به واسطه «هم‌سویی با احزاب مخالف نظام» بازداشت شدند. telegram
آژانس خبری موکریان نوشت در هفته‌های اخیر «حداقل ٣٠ تن از مدیران و اعضای گروه‌های شبکه پیام‌رسان تلگرام را به جهت تبلیغ و همسویی فعالیت‌هایشان با احزاب مخالف نظام شناسایی و احضار» کرد. بیشتر افراد احضار شده با دادن تعهد کتبی آزاد شده‌اند، اما سه تن از آنان با نام‌های غریب شریف‌زاده، کامل شریف‌زاده و هیوا دست‌باز به دلیل «نقش مدیریتی در گروه‌ها و کانال‌های تلگرامی» تا این لحظه در بازداشت هستند.
فعالان محلی به موکریان گفتند: «افرادی با هویت ناشناس وارد این گروه‌ها و کانال‌ها شده، از کامنت‌های‌ افرادی که احضار شدند و لیست اسامی اعضای گروه‌‌ها و کانال‌ها عکس گرفته‌اند و این عکس‌ها روی پرونده هریک از افراد مذکور به عنوان مدرک جرم ضمیمه شده است.»

بازگشت به صفحه اول