زیتون– تنبیه بدنی معلم، دانش آموز ۱۷ ساله هنرستان شهید دوران شیراز را روانه بیمارستان کرد. images-1
مدیر روابط عمومی و اطلاع رسانی اداره کل آموزش و پرورش فارس، به ایرنا گفت معلم از تاخیر پنج دانش‌آموز در ورود به کلاس ناراحت شده و «در رفتاری غیرقابل توجیه، با مشت به سینه یکی از دانش‌آموزان زد». حمیدرضا شعبانی اضافه کرد این دانش‌آموز «پس از ضربه احساس بی حالی کرد و پس از آن به مرکز فوریت های پزشکی اطلاع داده شد و در نهایت به بیمارستان شهید رجایی شیراز منتقل شد». دانش‌آموز مصدوم، از بیمارستان مرخص شده است.
شعبانی اضافه کرد: «کمیته‌ای در ناحیه سه آموزش و پرورش شیراز متشکل از مسئول بازرسی این ناحیه، مدیر و مشاور تحصیلی مدرسه ماموریت یافتند که مراحل درمانی این دانش آموز را پیگیری کنند».

بازگشت به صفحه اول