زیتون- وکیل علی مطهری گفت براساس حکم دیوان عالی کشور، پرونده «آمران» حمله به این نماینده مجلس در شیراز، باید در دادسرای نظامی رسیدگی شود.136392_801
مصطفی ترک‌‌همدانی به اعتماد گفت آمران حمله به مطهری پنج نفر هستند و پس از دو ماه از ارسال پرونده به دیوان عالی کشور، دیوان حکم داد دادسرای نظامی شیراز صلاحیت رسیدگی به پرونده آن‌ها را دارد.
حکم عوامل حمله به علی مطهری پیش از این صادر شده بود و این نماینده مجلس بهمن ماه سال گذشته از آن‌ها به دادسرای نظامی شیراز شکایت کرده بود. اما اعلام شد که با استناد ماده ٣١١ قانون آیین دادرسی کیفری، این دادسرا صلاحیت بررسی این پرونده را ندارد، چرا که گرچه «همه متهمان نظامی» هستند، اما از آن‌جا به اتهام‌های ضاربین در دادگاه عمومی رسیدیگی شده، این شکیات نیز باید در همان دادگاه بررسی شود. با این حال دادسرای عمومی و انقلاب به این دلیل که «جرایم ارتکابی» در حوزه «وظایف خاص نظامیان» بوده، این مرجع را شایسته صلاحیت رسیدگی ندانست.

بازگشت به صفحه اول