بازی جدید

عمار ملکی، فعال سیاسی

من فکر نمی کنم که عذرخواهی سعید مرتضوی افکار عمومی را قانع کرده باشد بلکه بیشتر افکار عمومی را مشکوک کرده است که این چه بازی جدیدی است و به اصطلاح چه کاسه ای زیر نیم کاسه این عذرخواهی است. عذرخواهی آن هم برای جنایات کهریزک نیازمند طی شدن یک پروسه مشخص است که مثلا رویه دادرسی عادلانه رعایت شده باشد و زمینه ها و عوامل و آمران آن اتفاق واکاوی شده باشد و پس از آن مرتضوی به عنوان یکی از عوامل آن جنایات، بعد از شهادت دادن درباره زمینه ها و دلایل و دیگر آمران آن حوادث بخواهد از خانواده های قربانیان عذرخواهی کند. اما به شکلی که این عذرخواهی انجلم پذیرفته و کل حوادث غیرعمدی خوانده شده مورد قبول و پذیرش جامعه و خانواده قربانیان قرار نگرفته است.

تلگرام
توییتر
فیس بوک
واتزاپ

ارتفاع جنبش زن، زندگی، آزادی از قد تمام نیروهای سیاسی ایران بلندتر است، این واقعیت موجب شده که برخی از این نیروهای فعال بکوشند خود را ارتقا دهند تا با جنبش جاری هماهنگ شوند؛ برخی

ادامه »

مرز میان صداقت و خودفریبی، تحرّی حقیقت یا تحریف آن بسیار ظریف است؛ گاهی سیمای شخص به طور تصنعی تصویری را وارونه جلوه می‌دهد،

ادامه »

جبهه آزادی‌بخش ملت اسلوون (OF) در ۲۶ آوریل ۱۹۴۱، دو سال پس از جنگ جهانی دوم و هفته‌ها پس از

ادامه »