زیتون- سازمان پزشکی قانونی خبر داد که روزانه ۵۵.۴ تن در تصادفات شهریور ماه امسال درگذشته‌اند. براساس این گزارش در ۱۰سال اخیر ۲۲ هزار نفر در ماه شهریور در حوادث رانندگی کشور کشته شده‌اند.
در گزارش سازمان پزشکی قانونی که در خبرگزاری ایرنا منتشر شده، دلیل تعداد کشته‌های ماه شهریور افزایش تعداد مسافرت شهروندان ایرانی در این ماه است. بنا بر این گزارش در ده سال گذشته (۱۳۸۵ تا ۱۳۹۴) ۲۲ هزار و ۶۸۴ تن در حوادث رانندگی جان خود را از دست دادند که این رقم ۱۰.۸ درصد از کل تلفات رانندگی این مدت را در برمی‌گیرد.
سازمان پزشکی قانونی افزوده میانگین مرگ روزانه افراد در حوادث رانندگی شهریور ماه از ایام نوروز نیز بیشتر است. به عنوان نمونه در سال گذشته (۱۳۹۴) ۹۶۸ تن در حوادث رانندگی نوروز جان باختند که میانگین روزانه آن برابر با ۴۸.۴ است، اما آمار تلفات شهریور ماه همان سال یک هزار و ۷۱۸ تن یعنی روزانه ۵۵.۴ تن بوده است.
در ده سال گذشته (۱۳۸۵ تا ۱۳۹۴) در مجموع ۲۱۰ هزار و ۶۷۷ تن در حوادث رانندگی جان باخته‌اند. سهم شهریور ماه از این تعداد ۲۲ هزار و ۶۸۴ تن است.

بازگشت به صفحه اول